Återvinningens dag och sopsortering i Eskilstuna

Visste du att det är återvinningens dag idag?

En superviktig dag som självklart borde vara varje dag!

Jag är en förespråkare för återvinning då det är oerhört viktigt för att uppnå ett mer hållbart samhälle och det vill man ju, eller hur?

I Eskilstuna där jag bor har man kommit långt med detta med återvinning och vi har en egen återvinningsstation där vi samlar in alla sopor i olikfärgade påsar och matavfall som vi gör biogas av som stadens bussar körs med.

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, ESEM startade sin optiska sopsorteringsanläggning i januari 2011, vilken var den första anläggningen i Sverige där hushållsavfallet sorterades i sex fraktioner. Det är en unik återvinningsmodell där matavfallet blir till biogas, förpackningar blir till nya förpackningar och det som blir kvar i det övriga avfallet går till förbränning där energin tas till vara.

Så vi sorterar avfallet i olikfärgade plastpåsar och kastar alla påsar i samma behållare. Påsarna hämtas med den vanliga sopbilen och körs till anläggningen för optisk sortering.

I anläggningen sorteras påsarna maskinellt genom optik som avläser påsens färg. Matavfallet rötas till biogas och blir till drivmedel till bland annat kommunens bussar. Förpackningar sorteras ut och återvinns. Det som inte kan återvinnas skickas till energiutvinning genom förbränning.

Vi har nyligen fått svarta påsar att sortera det som inte går att sortera i de övriga påsarna som är brännbart så nu sorterar vi faktiskt allt vilket känns riktigt bra och rätt väg att gå.

Personligen är jag så van med att sopsortera så om jag är hos någon eller på någon plats där man inte sopsorterar blir jag helt ställd när jag ska kasta mina sopor…

(källa esem.se)

 

Ha en bra dag och glöm inte bort att sortera allt du kan sortera innan du kastar det!