Har du en coach? Om inte: skaffa en!

Har du en egen coach i livet?

Jag har haft den stora förmånen att ha en egen coach under en period då jag deltagit som en slags försöksperson för en kvinna som heter Åsa som går en utbildning i att bli coach. I utbildningen ingår bland annat att de ska genomföra ett visst antal coachingtimmar för att bli certifierade.

Jag hittade Åsas erbjudande om att bli coachad av en slump på Facebook när hon sökte försökspersoner, eller fokusperson som det kallas inom coaching.

Jag nappade direkt på erbjudande som var totalt 6 timmar vid 6 tillfällen (1 h/träff) med coaching inom valfritt ämne där den symboliska ersättningen på 1000 kr gick till barnrättsorganisationen Maskrosbarn. 

Att jag nappade direkt var dels att detta passade mig så bra i tid då jag hade ett område i livet som jag kände mig rådvill inom och dels att pengarna skulle gå till en barnrättsorganisation vilket kändes fint.

Nu är coachning inte ren rådgivning och inte heller terapi utan handlar om ett samarbete mellan coach och försökspersonen. Coachen har i uppdrag att hjälpa fokuspersonen med en förflyttning från ett läge till ett annat, önskat läge. Man kan bli coachad inom alla område i livet ex arbete, studier, privatliv, relationer etc etc. Coachingen ska medvetandegöra fokuspersonen med syfte att denne ska uppnå sitt mål. Det handlar inte om att coachen ska tala om vad man ska göra, det är man själv som får göra det stora jobbet men med stöd och pepp från coachen.

Min coach heter Åsa Lind Forsberg och hon har lång erfarenhet av ledarskap med sin bakgrund som lärare, skolledare och ledare inom ideella organisationer. Hon har arbetat mycket med individ- och grupputveckling, medarbetarskap, organisationsutveckling och ansvarskultur. 

Åsa jobbar fortfarande inom skolan men en del av sin tid arbetar hon på ett företag som heter Khraft.

Khraft erbjuder både coaching och utbildningar inom ledarskap, mentorskap, jämställdhet och HR-uppdrag för att nämna några områden och jag skulle säga grattis till Khraft som har Åsa i sitt stall! 

Personligen så är jag mycket nöjd med coachingen då jag verkligen fick hjälp att reda ut vissa frågetecken till utropstecken och jag har lärt mig att i princip allt i livet hänger ihop, på något sätt. Coachingen har gjort att jag enklare kunde ta de beslut jag tvekade inför innan, beslut som ligger helt rätt i tiden för min del. Beslut som kommer påverka mig positivt.

Jag skulle beskriva Åsa, en coach, som en critical friend, ni vet de där som ställer de jobbiga men helt nödvändiga frågorna i all välmening…

 

Ha en bra dag och glöm inte bort att skaffa en coach om du behöver en!