Stöder du vapenhandel, porrindustrin och tobaksindustrin utan att veta om det?

Rubriken till detta blogginlägg kanske upplevs provocerande och det är ett medvetet val från min sida.

För det finns människor som helt omedvetet stöder vapenhandel, porrindustrin, oljeindustrin och tobaksindustrin utan att veta om det, genom sitt fondsparande och andra ekonomiska placeringar.

När jag fick veta att jag är en av färre än 3 % av Sparbanken Rekarnes kunder som har så kallat etiskt sparande så blev jag väldigt förvånad då jag inte trodde att det var så illa…

Därför bestämde jag att jag måste hjälpa till att sprida information om att vi konsumenter, i detta fall bankkunder, kan välja vart våra placeringar hamnar.

Klusterbomber.

Oljerigg.

Vi måste inte stötta vapen, porr eller tobaksindustrin, vi kan välja hållbara placeringar som även kallas etiska fonder eller hållbara fonder.

 

Men vi måste börja med att reda ut begreppet hållbarhet som kan ses som ett paraplybegrepp och inne i paraplyet finns en mängd olika perspektiv på hållbarhet såsom mänskliga rättigheter, miljö och klimat. Alltså miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Etik är en del av detta perspektiv och förenklat kan man säga att etik är vetenskap om moral, alltså vår uppfattning om vad som är rätt och fel, vad är en god handling och vad kännetecknar en god människa.

1987 myntades Brundtlandsbegreppet med målet att människans liv skall kunna genomlevas på en planet med begränsade resurser. Målsättningen innefattar ett idealt läge för samhället där levnadsvillkor och resursanvändning möter mänskliga behov utan att äventyra hållbarheten i ekosystem och miljön så att även framtida generationer kan få sina behov tillgodosedda.

Vi kan alltså inte äventyra våra barn och barnbarns framtid. Vi måste ta ansvar för kommande generationer och skapa förutsättningar för att de åxå ska växa upp och leva i en god och hållbar värld.

För att uppnå mål om hållbarhet finns de globala målen för hållbar utveckling, som är en del av Agenda 2030 och består av 17 olika mål inom hållbarhet ex; avskaffa hunger och fattigdom, främja liv och hälsa, utbildning, jämställdhet, hållbar energi och anständiga arbetsvillkor för att nämna några av målen.

Syftet med dessa mål är att uppnå en social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling i hela världen.

Alla FN:s medlemsländer har antagit Agenda 2030 vilket innebär att de förbundit sig att verka för att målen uppfylls och det fina i kråksvängen är att du och jag kan göra skillnad, du och jag kan bidra genom att dra vårt strå till stacken, för att vi ska säkra våra barn och barnbarns rätt till en hållbar framtid.

Just de globala målen för hållbar utveckling har direkt bäring på banker utifrån sparande och placeringar och är vägledande i Sparbanken Rekarne hållbarhetstänk.

För en tid sedan träffade jag kunnige Stefan Öhman som är ansvarig för hållbarhetsfrågor på Sparbanken Rekarne och han hjälpte mig med information och underlag för detta blogginlägg vilket jag tackar för då detta ämne är ganska komplext tycker jag.

Sparbanken Rekarne har flera etiska (hållbara) fonder bl.a. Global impact, Transtionfonderna och Ethica fonderna.

Dessutom har de en fond för ansvarsfulla investeringar som jag använder och den heter Swedbank Robur Transition Global.

Det som karaktäriserar en ansvarsfull fond är att den är främjar hållbarhetsperspektivet. Med hållbarhet i detta sammanhang menas miljö och klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. De ståndpunkter som nämns är skatter, klimat och energianvändning, information om kemikalier i produkter, produktion av fossil olja och gas, palmolja, barns rättigheter samt korruption. 

Genom Robur arbetar man inom tre ben: integrerar hållbarhetsperspektiv i investeringsbeslut, påverkan och avståndstagande. Just avståndstagandet är en mycket viktig faktor för att man ska säkerställa hållbarhet och etik då Robur inte investerar i bolag som:

  • producerar klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen
  • producerar kol i hög utsträckning
  • producerar pornografisk material
  • producerar tobaksprodukter
  • eller i länder som kränker mänskliga rättigheter

För min del så sover jag gott på nätterna utifrån mina val med etiska placeringar då jag inte vill bidra till att äventyra barn och barnbarns rätt till en god och hållbar värld.

Jag kan även meddela att jag har fått god avkastning på mina etiska fonder…

Självklart kostar det inget extra att välja hur du vill att dina besparingar ska hanteras så varför inte redan nu kontakta din bank och be dem presentera en hållbar och etisk lösning på dina placeringar och besparingar!

 

Ha en bra dag och glöm inte bort att DU kan åxå göra skillnad!