Jag är en feminin feminist

 

Jag är en feminin feminist.

Jag identifierar mig som kvinna vilket även är mitt biologiska kön.

Jag ser mig som ganska feminin och jag är feminist.

I min värld finns det ingen motsättning mellan detta men det finns mycket synpunkter och åsikter om detta.

Jag tycker att det är mycket ledsamt och faktiskt tröttsamt när man hör åsikter som gör ner eller förlöjligar feminister.

Jag är väl medveten om att frågan som rör kvinnors rättigheter, feminism och genus är många gånger kontroversiella.

Det är frågor som väcker mycket känslor och synpunkter och det är inte alltid positivt.

Det finns mycket fördomar och förutfattade meningar om hur feminister är; de är lesbiska, manhaftiga, fula, orakade, manshatare, you-name-it.

Enligt mig så är det okunskap som ligger bakom dessa fördomar.

Mia Skäringer Lázár skrev dessa kloka ord på sin Instagram för en tid sedan: ”Låt inte män som hatar kvinnor reducera feminismen till kvinnor som hatar män”.

Det handlar inte om att hata någon, det handlar om att förstå och vara medveten om att det finns ojämställdhet. 

Att vara feminin beskrivs, på Wikipedia, som en uppsättning beteenden och roller som i allmänhet förknippas med kvinnor.

Alltså traditionellt sett typiskt kvinnliga egenskaper. Detta gör att det skiljer sig från den enkla definitionen av biologiskt kvinnligt kön. Såväl kvinnor, män och transpersoner kan alla uppvisa och avsiktligt uttrycka feminina drag.

Fram till 1960-talet såg forskare könsroller (femininitet och maskulinitet) som önskvärda karaktärsdrag hos kvinnor respektive män. Men vid denna tid började feminister få gehör för att könsroller inte var givna av naturen, utan att de tillskrevs människor av kulturen. De menade att föreställningen att män skulle vara försörjare och kvinnor hemmafruar inte var en biologisk ”naturlighet” utan en orättvis idé. En genomgående idé i genusforskningen har därefter varit att skilja på det biologiska könet och det socialt konstruerade könet (könsroll/genus).

Genus är alltså en social konstruktion, vi blir/formas till kvinnor och män, medan vi föds till vårt biologiska kön.

Simone de Beauvoirs som skrev boken ”Det andra könet” i slutet av 40-talet, och som ses som feminismens stora litterära klassiker skrev att ”Du föds inte till kvinna, du blir kvinna”.

Vi föds inte till kvinnor/flickor eller män/pojkar, vi blir det, vi formas till det i och med uppfostran.

Du behöver bara gå in på en avdelningen för barnkläder i vilken butik som helst så ser du vad vi skapat/konstruerat. Flickor ska ha rosa och pojkar ska ha blått. Jag tror inte att vi föds med rosa eller ljusblå gener.

Att vara feminist kan ses som en åsiktsriktning som strävar efter att förbättra kvinnan ställning i samhället och åtminstone uppnå jämställdhet med mannen.

Att man inser att mannen är norm och vill förändra det då det är i grunden orättvist.

 

Feminismen ifrågasätts ofta och här kommer några motargument du kan använda när feminismen ifrågasätts:

 ”Jag vill inte kalla mig feminist, för jag vill inte sätta en titel på mig”

Detta kan man enkelt bemöta med att helt enkelt att säga: ”Om du inte vill kalla dig feminist så tar omedvetet eller medvetet avstånd från feminism– alltså säger du indirekt att du inte vill ha ett jämställt samhälle där kvinnor och män är lika mycket värda”. 

”Jag tycker att feminismen har gått för långt”

Det här är människor som då antagligen hade tyckt det var fel att kvinnor skulle få rösträtt en gång i tiden. Här kan du fråga: Vad menar du med att den gått för långt? Vem har skadats över ”att den gått för långt”? Är det ett problem att kvinnor och män har lika rättigheter?

”Feminism behövs inte i Sverige, vi ett av världens mest jämställda land”

Ja, det må vara sant. Trots det har kvinnor och män olika löner, trots det våldtas tusentals kvinnor varje år av män, trots det diskrimineras kvinnor dagligen, trots det finns det folk som inte tar #MeToo på allvar. Och framför allt – om Sverige är ett av världens mest jämställda land, varför har då vissa svårt att kalla sig feminister?

”Jag vill inte kalla mig feminist, jag är humanist”

Feminism handlar om jämställdhet, och jämställdhet i sin tur är ett politiskt område. Fråga personen vad hen menar med humanism, och hur det skiljer sig från att vara feminist. Humanist är en ideologi där feminismen ofta ingår – så varför har du svårt att säga att du är feminist då? 

(källa argument och motargument: modette )

 

Jag tycker att grundproblemet i ett ojämställt samhälle är att den rådande könsmaktsordningen är orättvis och hindrar oss människor att vara den vi är och vill vara- oavsett kön.

Min uppfattning är att det är både kvinnor och män som förlorar på ojämställdhet. Kvinnor utifrån orättvisa och underordning och män utifrån att de hindras från att vara den de vill vara.

Om en pojke vill dansa balett så ska det vara okey.

Om en man vill ha smink så ska det vara okey.

Om en kvinna inte vill raka sig under armarna så ska det vara okey, lika okey som om hon vill raka mig under armarna.

Om jag som flicka vill köra lastbil eller göra lumpen så ska det vara okey.

Och det ska vara lika okey att vara en feminin feminist som en maskulin feminist, oavsett biologiskt kön. 

 

Visste du att inom biologi är venussymbolen (cirkeln med kors under) beteckning för honkön  och inom astrologin är det beteckning för planeten Venus.

Och visste du att idag, söndagen den 26/8-18 är det jämställdhetsdagen.

Ha en bra dag och glöm inte bort att du kan välja att vara en del av problemet eller lösningen!